Marka Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Marka örneği Markanın tescil edileceği mal ve hizmetlerin listesi Marka başvuru harcı ve ücreti ödenti belgesi aslı Vekâletname Başvuru sahibi tüzel kişilik ise ticaret sicil belgesi, gerçek kişi ise TC kimlik numarası “Garanti Markası”...