ISO-9001-2008 Kalite Yönetimi

ISO-9001-2008 Kalite Yönetimi

ISO 9001:2008; yıllardır varlığını bildiğimiz ve dünyanın her yanında 700.000’i aşkın kuruluş tarafından uygulanmakta olan bir Kalite Yönetim Standardı’nın en son baskısıdır.

ISO 9001:2008 Müşteri memnuniyetine ulaşmada, müşteri beklentilerini ve yasal gereksinimlerini karşılama yönünde kurulacak sistemin gereksinimlerini tanımlayan bir standarttır.

ISO 9001:2008 standardı bir Kalite Yönetim Sistemi kurmak için yol gösteren ve aynı zamanda belirli prensiplere uyumu belgelendirmeye yönelik olarak hazırlanmış uluslararası alanda en yaygın biçimde kabul görmüş bir standarttır.

ISO 9001:2008 standardizasyon ve tutarlılığı şart koşan bir Kalite Yönetim Standardıdır. En etkin iş yapma yöntemini bulmanızı ve daha etkinini buluncaya kadar bunu kullanmanızı öngörür.

ISO 9001: 2008 standardı tüm şartları genel içerikli olup, güçlü bir kalite yönetim sistemin özelliklerini tiplerine, büyüklüklerine ve sağladıkları ürüne bakılmaksızın tüm kuruluşları kapsayan, aynı şartlara göre değerlendirilebilen bir

Kalite Yönetim Pusulasıdır.

ISO 9001:2008 Sektörden bağımsız olarak her tür kuruluşu kapsamı içine alan, üretim ve hizmette tutarlı bir çizgiye sahip olabilmek için gerekli yöntemlerin tanımlandığı bir yönetim modelidir.

Bu standart :
Bir kuruluşun müşterilerinin beklentilerini ve/veya yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan bir ürünü veya
hizmeti sürekli olarak sağlama yeteneğine sahip olduğunu göstermek
Sistemi etkili şekilde uygulayarak müşteri memnuniyetini sağlamak, sürekli iyileştirme Proses/Süreçleri
geliştirmek ve yanlışlıkları veya yanılmaları önlemek için kuruluşların ihtiyaç duyduğu bir kalite yönetim
sisteminin asgari şartlarını belirler.

Başarılı bir kuruluş;

Rekabet üstünlüğü sağlamak ve bunu etkili ve verimli bir şekilde yapmak için müşterilerinin ve çalışanlar, tedarikçiler, mal sahipleri ve toplum gibi diğer ilgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanımlamak ve bunları yerine getirmek, Tüm performans ve yeteneklerini başarıyla yürütmek, sürdürmek ve iyileştirmek ihtiyacındadır.

Günümüz düzeninde ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim , pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.

Hemen hemen bütün kuruluşlar, gelecek içinde faaliyet gösterme şeklini geliştirmek ister. Bunu gerçekleştirmek, pazar payını büyütmek veya maliyetleri azaltmak anlamına gelebileceği gibi riski daha etkili bir biçimde yönetmek veya müşteri memnuniyetini artırmak şeklinde de olabilir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, seçtiğiniz her alanda performansı izlemeniz ve artırmanız için gereken çerçeveyi size sağlar.

ISO 9001:2008 Müşteri beklentilerini karşılayacak hatta ötesine geçecek, ürün ve hizmet kalitesini güvence altına alacak bir yönetim sistemi olarak bugün yaklaşık 158 dünya ülkesinde 700,000 kuruluş tarafından kullanılmaktadır.

Özellikle 2008 yılı revizyonu ile ISO 9001:2008 standardı EFQM Toplam Kalite Yönetimi Modeli’nin de prensiplerini içerecek ve Süreç Yönetimi anlayışını ön plana çıkaracak yönde geliştirilmiştir. Standartta temel olarak yer alan prensipler şunlardır;

1 Müşteri Odaklılık
2 Liderlik
3 İnsanların Katılımı
4 Süreç Yaklaşımı
5 Yönetimde Sistem Yaklaşımı
6 Sürekli Gelişme
7 Gerçeklere Dayanan Karar Mekanizması
8 Tedarikçilerle Karşılıklı İlişkiler

Yazar hakkında

markapatent administrator

Bir cevap yazın