Marka Veraset ve İntikal

Marka Veraset ve İntikal

Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

Talep dilekçesi
Mirasçılık belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir
belge ya da bunların, aslına uygunluğunun ilgili mahkeme veya noter tarafından
tasdikli örneği,
Vekâletname

Yazar hakkında

markapatent administrator

Bir cevap yazın